מאסר עולם ללא יכולת לזוז – סיפורה של התרנגולת

חייה של התרנגולת הם הסיפור הטראגי ביותר בעולם ואנחנו, הצרכנים, הם המחברים שלו.
VSK Resourcesshare

נשמח לשמוע את דעתך: