אולי הדקה העוצמתית ביותר שתראו

היום בו הלכתי בעקבות הלב.
VSK Resourcesshare

נשמח לשמוע את דעתך: