אכזריות שלא ברא השטן

מאחורי כל מוצר חלב, מאחורי כל גבינה, מאחורי כל קוטג' תמים שנקנה מסתתרות תמונות אלה.
האכזריות מאחורי תעשיות משק החי היא אינסופית. סרטון זה מתעד שחיטת פרה מתעשיית החלב שהפסיקה להיות רווחית. במקרה זה, כמו ברבים אחרים המתרחשים ברגע זה בישראל, הפרה נושאת עימה תינוק ברחמה. התוצאה לפניכם.

כל קנייה של מוצר חלב – מעודדת עוד מראות מסוג זה!

אנא שתפו, אין להם קול אחר מלבדנו.

גאולת חוואי – מרגש

הרולד בראון, חוואי קשוח לשעבר, מספר על הרגע בו חייו השתנו. סרטון מאוד מרגש, מומלץ לצפות עד הסוף.

תנובה – שקרים ואינדוקטרינציה בילדים

במרכז המבקרים של תנובה מעוותים את המציאות, מספרים ומציגים בפני הילדים שקרים ומבצעים להם שטיפת מוח ואינדוקטרינציה לקידום האינטרסים של החברה.

בין חלב לבשר: העגלים של "פרות חולבות"

תעשיית החלב מפרידה עגלים מאמהותיהם, כולאת אותם בכלובים קטנים ושולחת אותם לשחיטה. לפניכם רשמים ממספר רפתות בארץ.