אילו יכולת לדבר עם בעלי חיים…

היום בו הלכתי בעקבות הלב.
VSK Resourcesshare

נשמח לשמוע את דעתך: