ילדים תמיד יודעים

מי מהדמויות בסרטון זו את?
VSK Resourcesshare

נשמח לשמוע את דעתך: