mobile-title
הקליפ
מידע נוסף
מה עושים

הרגע העצוב ביותר של אימא

הרגע הקורע לב בו מפרידים את הבן מאמו בתעשיית החלב הוא הכרחי לתעשייה, אך אינו הכרחי עבורנו.

נשמח לשמוע את דעתך: