הפרדת עגל מאימו – תיעוד

פרה, כמו כל יונק ממין נקבה, מפיקה חלב רק לאחר המלטה. לאחר ההמלטה נלקח העגל מאימו. את הזכרים ישחטו עבור תעשיית הבשר ואת הנקבות יהפכו למכונות לייצור חלב בתעשיית החלב. ההפרדה בין העגל לאימו היא חוויה קשה לעגל היונק ולאם, שמבטאת את מצוקתה באמצעות קריאות וגעיות במשך ימים לאחר שהוולד נלקח ממנה.

נשמח לשמוע את דעתך: