תנובה – שקרים ואינדוקטרינציה בילדים

במרכז המבקרים של תנובה מעוותים את המציאות, מספרים ומציגים בפני הילדים שקרים ומבצעים להם שטיפת מוח ואינדוקטרינציה לקידום האינטרסים של החברה.

נשמח לשמוע את דעתך: